Nikel d.o.o., Anina 86, 10 110 Zagreb, Hr
Aktualne lokacije stanova
Nikel d.o.o
Anina 86
10 110 Zagreb, HR

Tel: +385 (0)1 3816 044
Tel: +385 (0)1 3816 046
Fax: +385 (0)1 3816 045

e-mail: info@nikel.hr

Željko Azinović

mob: 091 1457 667, 098 457 667
e-mail: zeljko.azinovic@nikel.hr

Željko Nikšić

mob: 091 1414 166, 098 414 166
e-mail: zeljko.niksic@nikel.hr
Završni radovi u graditeljstvu

Izrada žbuka i fasada, izrada glazura, postavljanje kamena, elektroinstalacije.
Nositelji smo suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za obavljanje završnih radova u graditeljstvu!
Jarun-Kružna Ulica
B
Izrada žbuka
i fasada
Dugave-Draganići
D
Glazure
Kranjceviceva
F
Postavljanje kamena
i kamenih fasada
Copyright © NIKEL d.o.o. Zagreb